Szanowni Klienci,
W związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25.11.2015r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego tzw. Dyrektywy PSD2, Zarząd Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym
informuje, iż zmienia się sposób autoryzacji przelewów w bankowości internetowej.

Od dnia 01 lipca 2019r. listy papierowe kodów jednorazowych zostaną zablokowane.
Autoryzacja dyspozycji w bankowości internetowej dokonywana będzie poprzez podanie hasła jednorazowego
pozyskanego na telefon komórkowy z krajowym numerem telefonu, w formie elektronicznej (SMS).

Od dnia 04 czerwca 2019 r. – nie będzie już możliwości zamawiania nowych list
haseł jednorazowych w formie papierowej za pomocą bankowości elektronicznej.

Użytkowników korzystających w chwili obecnej z jednorazowych kodów autoryzacyjnych (listy papierowe),
prosimy, aby do dnia 28 czerwca 2019r. dokonali zmian w sposobie autoryzacji przelewów.

Zmian, należy dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym.
Wnioski o zmianę autoryzacji przelewów dostępne są w Placówkach Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj